Jag anmäler medieinstitutet Fojo till JO

Idag anmäler jag statliga medieinstitutet Fojo, fortbildning för journalister, till JO för att bryta mot sina egna regler om oberoende.

Kursen ”Granska trossamfund” ska hållas på Fojo 2-6 december. Kursledare är journalisten och författaren Lisbeth Gustafsson, som under senare år haft mångåriga och aktuella chefsanställningar inom Svenska kyrkan direkt och indirekt. Därmed kan hon inte sägas vara oberoende till de makthavare som kursen ska lära ut till journalister att granska. Det skulle innebära att hon lär ut att granska henne själv och personer som fortfarande eller nyligen var hennes kollegor.

Med särskild hänvisning till Fojos villkor för oberoende journalistik såsom de till exempel beskrivs i regler för kursdeltagare vill jag att JO utreder hur lagens skrivningar för universitetsutbildning och myndighetsutövning ifråga om oberoende, objektivitet, opartiskhet, frihet, självständighet, jäv och delikatessjäv, etc, gäller i detta ärende i förhållande till närhet i tid och omfattning av Lisbeth Gustafssons anställningar på chefsnivå inom Svenska kyrkan.

JO:s formulär frågar vilken tjänsteman anmälan gäller. Jag anger Fojos verksamhetschef Kersti Forsberg, rektor för Linnéuniversitetet Peter Aronsson, samt kursansvariga Nina Hjelmgren vid Fojo och lämnar till JO att reda ut vem som har ansvaret inför JO.

Min debattartikel om saken i Dagens Samhälle följer nedan. Jag skriver troligen en utförligare kommentar framåt veckan. Om någon redaktion eller kursdeltagare vill nå mig med frågor är den välkommen att mejla sofialillyjonsson@me.com för kontakt.

*

Fojo är sedan 70-talet statens medieinstitut för fortbildning för journalister. De avgiftsfria kurserna finansieras med skattemedel via utbildningsdepartementet till Linnéuniversitetet, som Fojo sorterar under sedan 2010. Fojo har även ett omfattande arbete internationellt med mediebistånd och stöd för att stärka en fri, oberoende och professionell journalistik (källa: Fojo).

Den pressetiska ribban hos Fojo är hög. Man ger service för journalister i form av Demokratijouren och Faktajouren. En flik direkt från webbens förstasida riktar sig till visselblåsare.

På de sökande ställs krav på aktuell och oberoende journalistik.

För att bli antagen till Fojokurs:

Du måste arbeta inom media som producerar fri, oberoende professionell journalistik. […] Är du frilans eller arbetssökande, måste du ha arbetat inom media som producerar fri, oberoende professionell journalistik med ansvarig utgivare. Du behöver uppge några arbeten de senaste två åren som publicerats i media med ansvarig utgivare.

Detta är specifika krav på journalister, som inte ställs på sökande till Linnéuniversitetets andra kurser.

Den 2-6 december ges kursen ”Granska trossamfund” vid medieinstitutet Fojo på Linnéuniversitetet i Kalmar. Kursledare är Lisbeth Gustafsson, journalist och författare.

Lisbeth Gustafsson har också haft Svenska kyrkan som arbetsgivare, direkt eller indirekt på Sigtunastiftelsen, under många år. Detta kan man läsa i en artikel i Corren 2015 där det också beskrivs att hon har lämnat nyhetsjournalistiken och att hon är mer för att samtala och föra dialog än debatt.

Mellan 2005 och 2010 var Gustafsson kultursekreterare på nationell nivå i Svenska kyrkan. 2011–2014 var hon biträdande förbundsrektor för Studieförbundet Bilda vars främsta medlemsorganisationer är frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. I februari 2016 rapporterade Kyrkans Tidning att Lisbeth Gustafsson blir ny chef i Katarina församling i Svenska kyrkan: ”Jag är väldigt glad över att Lisbeth Gustafsson sagt ja till att tillträda den operativa tjänsten som biträdande verksamhetschef, säger kyrkoherde Olle Carlsson. Vi känner varandra mycket väl och jag är övertygad om att hon kommer att ta hand om sina uppgifter på ett mycket bra sätt”.

Idag anmäler jag Fojo och denna kurs till JO för att bryta mot sina egna regler om oberoende.

I högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas (Högskolelagen). Allmänheten ska kunna lita på att myndighetsutövning sker sakligt, opartiskt, oberoende och fritt från påverkan. Fojos villkor är som synes ännu mer långtgående.

För ett år sedan uppmärksammade Dagens Nyheter att en misstänkt rysk spion hade deltagit som student på en kurs i grävande journalistik på Fojo. Syftet ska ha varit att kartlägga de andra deltagarna. Det är allvarligt att ens misstanken förekommer, eftersom studenterna måste kunna utbildas i granskning utan närvarande företrädare för makten som de ska granska. 

På kursen ”Granska trossamfund” står en hög representant för det i särklass största trossamfundet i Sverige bakom katedern.

Maktfrågor inom samfunden är akuta. Debatt och kritik är inte fula ord utan nödvändiga journalistiska verktyg. Fackkunniga journalister är få medan antalet kommunikatörer ökar inom organisationerna. Fortbildning för journalister i religion kommer inte en dag för tidigt. Desto viktigare att utbildningen blir korrekt utförd.

Fojo måste dra in kursen ”Granska trossamfund” med kursledaren Lisbeth Gustafsson, göra om och göra rätt. De kursdeltagare som vill lära sig att granska trossamfund måste vara säkra på att de möter oberoende lärare, inte makthavare, på statens myndighet för fortbildning av journalister.

Sofia Lilly Jönsson, journalist