Dödstalen och själaringningarna

Varje dag klockan två samlar sig församlingen till presskonferens vid radioapparater och tv-mottagare och medicinare meddelar de senaste dödstalen. Idag har 2854 dödsfall inrapporterats i Sverige till följd av covid 19, 85 nya fall sedan igår.

Myndigheterna rapporterar statistiken sakligt och utan känsloutbrott. Det är bra, man vill sällan höra känsloutgjutelse när doktorn kommer med svåra besked. Jag antar att de har sina skäl att varje dag rapportera dödstalen. Det är bra att det är sakligt om det nu ska göras fast det känns kallt. Vi klarar oss utan präster på presskonferensen.

Men inuti varje dödstal läser någon tyst upp alla dina namn: … har idag avlidit i en ålder av … och så säger någon alla dina år, månader, och dagar.

Sedan klämtar en tyst klocka till själaringning för dig, för var och en som är död.