De nya socialdemokraterna

Ska det bli någon förändring krävs ett nytt reformistiskt socialdemokratiskt parti. Jag antar att jag får göra det. Här är mitt partiprogram.

1. Sex timmars arbetsdag. Första kravet för SAP på 1880-talet var åtta timmars arbetsdag. Det långsiktiga målet är fyra.

2. Pensionsålder 64 år. Den som vill arbeta vidare får göra det, men man kan pensionera sig vid 64.

3. Förstatliga lite grejer: skolan, sjukvården, tågen, apoteken. Liksom militären och polisen är inte heller detta företag. Det ska givetvis kunna finnas friskolor och vårdföretag, det ska inte bli ett enhetssamhälle.

4. Fri kollektivtrafik. Alltså helt gratis.

5. Allmän civilförsvarsplikt med militär grundutbildning för alla: kunskap om samhällets krisberedskap, organisering, vad händer vid skogsbränder, hur bygger man resiliens, osv.

6. Öka anslagen till kulturtidskrifterna. Presstöd till nyhetsmedia ska villkoras med att fackmässiga arvoden betalas till skribenter.

7. Höj kostnaderna för att flyga – sänk kostnaderna för att åka tåg, även utomlands.

8. Återskapa ett svenskt jordbruk som bedrivs cirkulärt utan beroende av utländsk konstgödsel.

9. Grundlagsskydda statens finansiering av kultur, kulturtidskrifter osv; det ska inte gå att införa censur genom en årsbudget.

10. Stoppa möjligheten att köpa fritidshus i kommuner där marknaden driver upp priserna så att boende inte har råd att bo där. Inför nån form av skatt för platser där man har hus, inte bara där man är skriven.

11. Investera i de fattigaste områdena – det kan vara bruksorter i glesbygd såväl som förorter till städer. Alltså förlägg myndigheter dit, biblioteksfilialer, kommunhus, kulturhus, poliskontor, badhus. Renovera och upprusta hus, bygg nytt och skapa jobb och verksamheter, samarbeta med ideella föreningar och enskilda medborgare som tar initiativ.

12. Gör naturreservat av 30 % av den statliga skogen och marken.